Cuma SONĞUR, Ahmet KAR, Mesut TELEŞ, İlkay Sevinç TURAÇ

OECD Üye Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri Açısından Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Çoklu Uyum Analizi

Evaluation of the Efficiency of OECD Member Countries in Terms of Health Indicators and Multiple Correspondence Analysis

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 3

Sayfalar: 1 - 12