Kürşad ÖZKAYNAR, Remzi ALTUNIŞIK, Tarık YOLCU

Facebook ve Twitter Kullanıcılarının Siyasal Katılım Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Investigation of Political Participation Tendencies of Facebook and Twitter Users

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 5

Sayfalar: 97 - 109