İsmail BAYSUĞ

Anayasal İktisat ve Türkiye Ekonomisinde Anayasal İktisadın Uygulanabilirliği İle İlgili Bir Değerlendirme

Constitutional Economics and an Evaluation on the Applicabllity of Constitutional Economics in Turkish Economy

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 5

Sayfalar: 87 - 97