İlter HELVACI, Mithat TURHAN, Onur KÖPRÜLÜ

Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki

Relationship Between Personality, Decision- Making Styles and Methods of Finding Business Idea

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 5

Sayfalar: 23 - 37