Serkan PELDEK, Yaşar BECERİKLİ

GMACA ile hareket tespiti yapılan video görüntülerde insan hareketlerinin tanınması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 34 - Sayı: 2

Sayfalar: 1025 - 1044

Benzer Makaleler

BİR OFİS ODASI İÇİNDEKİ HAVA AKIŞININ DEĞİŞİK HAVALANDIRMA ŞARTLARI ALTINDA SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Şenol BAŞKAYA, Emre EKEN

“Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı” Başlıklı Projenin Tanıtımı ve Proje Kapsamında Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Uygulamaları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fatma KAZANOĞLU, Nurhayat ATAN, Havva ÖZÇELEBİ

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Aylin TUTGUN ÜNAL, Ahmet ARSLAN

Yaşlanan Alman Nüfusu ve Artan Göçmen İhtiyacı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Yükselen Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılık

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Faik TANRIKULU

Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu, Rol Çatışması, Rol Belirsizliği ve Bazı Bireysel Özelliklere Göre İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Sibel OK

Yeniden Keşfedilen Lezzet: Kapari (Capparis spp.)

Gıda

Atilla AKGÜL

FARKLI TOPLUMLARDA FUTBOLUN TARİHİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ünsal TAZEGÜL

Batı Anadolu'da Bulunan Yiv (Oluk) li Frizli yapılar

Sanat Tarihi Dergisi

Mükerrem (USMAN) ANABOLU