Altan YILMAZ

Granüler yol malzemeleri için regresyon yöntemiyle Esneklik modülü (Mr) tahmin modeli geliştirilmesi

Prediction of base and subbase resilient modulus (Mr) using regression methodology

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 35 - Sayı: 1

Sayfalar: 507 - 518

Benzer Makaleler

Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Alternatif Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Pamuk Fiyat Analizi / A Comparative Investigation of Alternative Estimation Methods in Non-Stationary Time Series: Analysis of Cotton Price

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Levent KAYA, Zeki Doğan, Turan BİNİCİ

TEKNİK NOTGranüler Temel Tabakasının Mekanik Davranışına Sıkıştırma Yöntemleri ve Agrega Özelliklerinin Etkisi

Teknik Dergi

Zülküf KAYA, Altan ÇETİN, Bora ÇETİN, Ahmet AYDİLEK

Tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğü değerlerinin istatistiksel incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Harun AKKUŞ, Harun YAKA, Levent UĞUR

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanması

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Şeref TAN

Otobüs duraklarındaki yolcu iniş-biniş zamanları üzerine bir tartışma

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mustafa Özuysal, Süheyla Pelin Çalışkanelli, Serhan Tanyel

Granüler yol malzemeleri için regresyon yöntemiyle Esneklik modülü (Mr) tahmin modeli geliştirilmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Altan YILMAZ

Penetrasyon Direncine Etki Eden Toprak Özelliklerine Ait Etki Katsayılarının Çoklu Regresyon Analizi ile Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Bülent TURGUT, E. Lütfi AKSAKAL, Taşkın ÖZTAŞ, G. Emel BABAGİL

Göller Yöresinde İşletilen Kireçtaşı Agregalarının Yol İnşaatı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Altan YILMAZ, Mehmet SALTAN, Alev AKILLI