Konferansı Veren: GERHARD KESSLER, Tercüme Eden: EKMEL ZADİL

Zonguldak ve Karabük'teki Çalışma Şartları

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1949 - Sayı: 2

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Yeşil ve Siyah Çay İlavesinin İçilebilir Yoğurdun Viskozitesi ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Gülfem Ünal, Cem Karagözlü, Özer Kınık, Ecem Akan, Ayşe Sibel Akalın

Hidrojen Peroksit Uygulamalarının Domates Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al)'na Etkileri

Hüseyin TÜRKÜSAY, Necip TOSUN

TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER DENGESİNİ ETKİLEYEN FİNANSAL DEĞİŞKENLERİN VAR ANALİZİ

İlyas SÖZEN, Abdulkerim Saltuk Buğra ÇAKIR

Schiff bazı temelli yeni geliştirilmiş Cu2+-seçici elektrot kullanılarak çevresel örneklerdeki Cu2+ iyonlarının potansiyometrik tayini

Faruk KARDAŞ, Cihan TOPÇU

AFGANLI SIĞINMACILARIN KİMLİK SORUNU: ERZURUM ÖRNEĞİ

Sevil Demiral

PATATES X VİRÜSÜNÜN ÖLÇÜM KONUÇKÇUSU OLARAK, Gomphrena globosa L. ve Chenopodium amaronticolor Coste+Reyn. BİTKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Serap AÇIKGÖZ, Ahmet ÇITIR

Annelerinin Ev İçi ve Ev Dışı Rollerine Yönelik Okul Öncesi Çocukların Görüşlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Gizem ÖZER, Pembe Buse KESER

FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERİN KÜRESEL REKABET VE İNSANİ KALKINMA BAKIMINDAN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mevlüdiye ŞİMŞEK, Gözde KOCA, Nakşıdil ALPARSLAN

GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE KUM TANELERİNİN FRAKTAL BOYUTUNUN BELİRLENMESİ

Suat AKBULUT

İNGİLTERE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE BİREYLERİN GEÇİCİ OLARAK YARGISAL KORUNMASI

Zehreddin ASLAN