Ekmel ZÂDİL

İş ve İşçi Bulma Hizmeti, Mahiyet ve Vazifeleri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1951 - Sayı: 4

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Kalp Cerrahisi Yapılan Hastalarda Erken Dönemde Gelişen Postperikardiyotomi Sendromu ve Atriyal Fibrilasyon Arasındaki İlişki

Koşuyolu Heart Journal

Utkan SEVÜK, Fırat AYAZ, Kaan KÖSE, Ertan DEMİRDAŞ, Aylin ERKUL

HOCA AHMED YESEVİ VE MUHİTİ

İSTEM

Mehmet Necmeddin BARDAKÇI

Ekonomik Özgürlüğün Vergi Kaçakçılığı ve Sosyal Refah Üzerine Etkisi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ahmet Tekin, Taner GÜNEY, Ersin Nail SAĞDIÇ

Milli Mücadele Dönemi Yazarlarından Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının Popüler Kültür İçerik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi

Folklor/Edebiyat

Duygu ÜNALAN, Ömer ÖZER

Kültürel Peyzajın Korunması ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Yaratılması Yönünde Bir Politika Önerisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Methiye Gül ÇÖTELİ

Geçmeyen Veya Nüks Eden Bel Ağrısında Tekrarlanan Lomber MRG Yararlılığının Değerlendirilmesi

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Muhittin Emre ALTUNRENDE

Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Osman Tuğay, Hüseyin Dalğar, Ömer Tekşen

Rosmarinus officinalis L. Sulu Ekstraktının İzole Edilmiş Rat Midesinde Mide Asit Salgısı Üzerine Etkisi

Van Veterinary Journal

Volkan GELEN, Fikret ÇELEBİ, Emin ŞENGÜL, Ali ÇINAR