R. ROCH

İş Mevzuatı Tatbikatının Kontrolü Mevzuunda İşveren ve İşçi Mesleki Teşekkülleri ile İş Müfettişliği Arasında Teşriki Mesai

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1956 - Sayı: 8

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Etlik Piliçlerde Kesim Sırasında Uygulanan Soğutma Yöntemlerinin Etin Bazı Kalite Özellikleri ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi

Hayvansal Üretim

Zeynep KAÇAMAKLI, Mustafa AKŞİT

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Ankara Barosu Dergisi

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

TAVŞANLARDA KAROTID ARTER VE TORASIK AORTANIN FARKLI KASILMA YANITLARI

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Gönen Özşarlak SÖZER

SURİYE KRİZİ DÖNEMİNDE AVRUPA’YA YÖNELİK GÖÇLERİN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ: AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARININ SÖYLEMLERİ KAPSAMINDA BİR İNCELEME

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

Aslı ILGIT, Özge ÇETİNER

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERE KATILIM DURUMLARINA GÖRE İLETİŞİMCİ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

Selçuk İletişim

Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Orhan DEYMECİ, Osman GÖDE

deenDie mohammedanisch-arabische Kulturperiode und Bebels Kritik am OrientalismusMohammedan-Arabic Cultural Period and Bebel’s criticism on orientalism

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Pınar AKKOÇ

Böbrek Lezyonlarının Karakterizasyonunda Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemesi

Cukurova Medical Journal

Elif KARADELİ, Gürcan ERBAY, Zafer KOÇ, Bahattin ULU

Toplumsal Cinsiyet Algısını Yordamada Cinsiyet, Sınıf, Bölüm ve Toplumsal Cinsiyet Oluşumunun Rolü

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fatma Ünal, Sinem Tarhan, Eda Çürükvelioğlu Köksal