S. WENDT

Kolektif Akitlerin Esas ve Nevileri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1956 - Sayı: 8

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

GENETiK - LBG ALGORİTMASI İLE SAYISAL GÖRÜNTÜLERİN SIKIŞTIRILMASI - DIGITAL IMAGE COMPRESSION BY GENETIC – LBG ALGORITHM

İlker KILIÇ

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Y. Ersoy YILDIRIM

Does Privatization Affect Economic Growth?: An Evidence From Transition Economies

Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu

ULUSLARARASI SERMAYE AKIMLARI ÜZERİNDEKİ KONTROLLER VE BÜYÜME DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Serkan ÇINAR

DOĞU İSLAM DÜNYASINDA VE BATI AVRUPA'DA ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞU

Bekir KARLIĞA

Ankaferd® Kanama Durdurucunun Rat Abdominal Aort Kanama Modelinde Kanama Zamanına Etkisi

Oruç Alper ONK, Mehmet AKSÜT, Fatih ÖZÇELİK, Didem ONK, Erdim SERTOĞLU, Hüseyin Serkan EROL, Ümit KAHRAMAN, Osman Nuri TUNCER, Ömer YİĞİNER, Bilgehan ERKUT

Örgütsel Sapma Algısı Örgütsel İklimden Etkilenir mi? Okullarda Yapılmış Bir Araştırma

Abbas ERTURK, Lukman ZIBLIM

L’apprenant du FLE dans son discours et la contribution des interpretants à la compétence de l’expression écrite

Necmettin Kamil Sevil, Mehmet Bedirhan Öncül

BİLGİ TOPLUMUNDA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ VE YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİNE EKLEMLENME ALGISI

Emel Yıldız - Duygu Talih AKKAYA - Yas Akın, Emel YILDIZ, Duygu TALİH AKKAYA, Yasemin KOLDERE AKIN

Türkiye Denizlerinde Avlanan Barbun Balıklarının Besinsel İçerik Yönünden Karşılaştırılması

Güntekin DOĞAN, Ömer Osman ERTAN, Levent İZCİ, Şengül BİLGİN