İlhan LÖK

Türkiye'de İşveren Teşekkülleri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1966 - Sayı: 17

Sayfalar: 238 - 249

Benzer Makaleler

Enhancement of a Low-Cost Intelligent Device for Improving Energy Efficiency in Buildings

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3 Physical Sciences and Engineering

Oğuzhan TİMUR, Kasım ZOR, Özgür ÇELİK, Ahmet TEKE

VİTES GEÇİŞLERİNE GÖRE YAKIT TÜKETİMİNİN MODELLENMESİ: VİTES DEĞİŞTİRME STRATEJİLERİNİN YAKIT TÜKETİMİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakan KÖYLÜ

TEKNOLOJIK ENSTRUMANLAR BIREYSEL PERFORMANS DEGERLENDIRME SISTEMLERINE NASIL ADAPTE EDILEBILIR?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ahmet TOZLU

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Fulya Türk, Ahmet Buğa, Ali Çekiç, Zeynep Hamamcı

SUBSTRAT KONSANTRASYONU VE ÖLÇEK BÜYÜTMENİN POLİGALAKTURONAZ ÜRETİMİNE ETKİSİ

Gıda

Nihan GOGUS, Canan TARI

Süt Sığırlarında Çok Özellikli Model Kullanılarak Farklı Laktasyonlara İlişkin Ölçüm Günü Süt Verimlerinin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Serhat ARSLAN, Galip BAKIR

EKONOMİK KALKINMA VE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ömer EMİRKADI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Şule KIRBAŞ