Sedat AĞRALI

Sendikacı Gözüyle Sosyalist Blok

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1970 - Sayı: 21

Sayfalar: 55 - 72

Benzer Makaleler

Güneydoğu Anadolu koşullarında bazı makarnalık buğday çeşitlerinin verim stabilitesi / The Yield stability of some durum wheat cultivars in Southeastern of Anatolia Conditions

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

İrfan ÖZBERK, Fethiye ÖZBERK

LOZAN MÜBADİLLERİ İÇİN GAZETELERDE YAYINLANAN YARDIM ÇAĞRILARINDAKİ MESAJLAR / MESSAGES IN THE HELP DEMANDS PUBLISHED THROUGH NEWSPAPERS AS TO LOUSANNE EXCHANGES

Atatürk Dergisi

Osman AKANDERE

Bir Modernite Rüyası: Ailenin Sonu mu? -Kütahya yetiştirme yurdu örneği-

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Ergün YILDIRIM

Yaşam Çözümlemesinde Eş Zamanlı Yaşam Süreleri

Alphanumeric Journal

Durdu KARASOY, Sena KESKİN KAPLAN

Çukurovaꞌda Petrol Aramalarında Kullanılan Gravimetrik ve Sismik Usullerin Korrelasyonu ve Bunların Bazı Jeolojik Enterpretasyonu

Türkiye Jeoloji Bülteni

Sulhi YÜNGÜL

İç Anadolu Bölgesinde Yetişen Pimpinella L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Nevin TANKER, Fatih İZGÜ

KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE: MARDİN ADALET SARAYINDA BİR ARAŞTIRMA

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Fatih AY, Arzum BÜYÜKKEKLİK

İç Anadolu Bölgesi’nde kavaklarda kurumalara neden olan Cytospora chrysosperma “Pers.” Fr.’nın morfolojik özellikleri, zarar durumu ve Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) arasındaki ilişkiler

Bitki Koruma Bülteni

H. AKTAŞ, Z. ŞİMŞEK, Y. KONDUR