Nurhan AKÇAYLI

İşçi-İşveren İşbirliği Federal Almanya Modeli

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1971 - Sayı: 22-23

Sayfalar: 39 - 56

Benzer Makaleler

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilsel Becerilerin Gelişimine Etkisi Bakımından Ders Materyallerinin Önem Derecelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) İle Belirlenmesi

Sinem ATIŞ, Mustafa ARSLAN

SELÇUKLU VE OSMANLI ANADOLU'SUNDA AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİM SÜRECİ

Namık TURAN

Nilüfer Göle’nin Eserlerinde İslami Kimlik Arayışı ve Bu Arayışın Avrupa ve Türkiye’deki Kamusal Tezahürü

Mehmet Zeki DUMAN

Yazılım Kalitesi Faktörü Olarak Yazılım Güvenliğinin Öğrenci Bilgi Sisteminde RIPS ile Testi ve ARAS ile Değerlendirilmesi

Sibkat KAÇTIOĞLU, Mustafa KESKİNKILIÇ, Ferhat KAHVECİ

“Mergers and Tender Offers A Reviev of the Literature ”

Sibel KARGIN

Federal Devlet Sistemi Üzerine Bazı Düşünceler

Tahsin Bekir BALTA

The Evaluation of Annual Municipal Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey(Belediyelerde Faaliyet Raporlarının Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirme Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği)

Tolga DEMİRBAŞ, Erdal EROĞLU

Sanal Alemin Yerel Aktörleri: Konya Yerel Basını Üzerine Bir Analiz

Onur BEKİROĞLU, Enes BAL

Mali Saydamlığın Önemi ve Türkiye’de Kamu Mali Yönetiminin Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi/The Importance of Fiscal Transparency and an Evaluation of Public Financial Management in Turkey in terms of Fiscal Transparency

Erdal EROĞLU, Tolga DEMİRBAŞ

İşçi-İşveren İşbirliği Açısından Fransa Tecrübesi

Metin KUTAL