Mevlüt YILDIZ, Ender ŞENEL

Sporda Kişiler Arası Davranışlar Ölçeği (SKD) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Interpersonal Behaviors Questionnaire in Sport Validity and Reliability of Turkish Form

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2018 - Cilt: 23 - Sayı: 4

Sayfalar: 219 - 231