Haşmet BAŞAR

Marketing and Organization Problems of the World's Biggest Hazelnut Marketing Organization

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1982 - Sayı: 31

Sayfalar: 395 - 412

Benzer Makaleler

GOMİDAS: HAYATINA, DERLEMELERİNE VE DERLEMELERİNDEKİ DANS EZGİLERİNE BİR BAKIŞ

Eurasian Journal of Music and Dance

Duygu GÜVENER, Cenk GÜRAY

Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Aslı AFŞAR

PEYNİR ALTI SUYUNDAN KESİKLİ KEFİR TİPİ İÇECEK ÜRETİMİNİN AYARLANABİLEN BAZ AKIŞ HIZI İLE DENEYSEL PH GELİŞMİŞ KONTROLÜ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Semin ALTUNTAŞ, Hale HAPOĞLU, Suna ERTUNÇ, Mustafa ALPBAZ

Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Keynesçi Politikalar: Bir Nedensellik Analizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alpaslan AKÇORAOĞLU

Akdeniz Midyesinin (Mytilus Galloprovincialis Lam. 1819) Et Verimi ve Besin Madde İçeriği Üzerine bir Araştırma

Gıda

Murtaza ÖLMEZ, Hasan H. ATAR, Süleyman BEKCAN

DOĞRUSAL OLMAYAN DİZGELER İÇİN MODEL TEMELLİ ARIZA BULMA-YALITIMI VE ROBOT MANİPÜLATÖRLERE UYGULANMASI

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Tolga YÜKSEL, Abdullah SEZGİN

ŞEYHÎ VE AHMED-İ RIDVÂN’IN “HÜSREV Ü ŞÎRÎN” MESNEVİLERİNDE ŞÎRÎN TİPİNİN MUKAYESESİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Sıtkı NAZİK

II. ABDÜLHAMİD DEVRİNİN SON YILLARINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU İLE KUZEY IRAKTA AŞİRET MÜCADELELERİ VE MİLLİ AŞİRETİ REİSİ İBRAHİM PAŞA

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Selçuk GÜNAY