Gülten KUTAL

Çok Uluslu Şirketlerin İşçi-İşveren İlişkilerine Etkisi

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1982 - Sayı: 31

Sayfalar: 247 - 272

Benzer Makaleler

AĞAÇ YAZMA KALIPLARINDA ÖZGÜN DESEN GELİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ayşe Seçil TEKİN AKBULUT

Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sibel DEMİRER

Kuran’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hüseyin Çelik

Piyasa-Firma Ayırımı Tartışmaları Çerçevesinde Firma Teorisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ferudun YILMAZ

ON THE DIVINE FEMININE: READING FAY WELDON'S PUFFBALL THROUGH THUNDER: PERFECT MIND

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Züleyha ÇETİNER-ÖKTEM

BERRAK SİYAH ÜZÜM SUYUNUN BULANIKLIK DÜZEYİNDE VE TOPLAM FENOLİK MADDE VE ANTOSİYANİN İÇERİĞİNDE İŞLEME SIRASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

Gıda

Aslı Arslan KULCAN, Hatice R ÖZİYCİ, Nedim TETİK, Mustafa KARHAN

Doğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen ) Ekmeklik Buğdayların (Tr. Aestivum L.) Kalitelerinin Saptanmasında Protein Miktarı ve Kalitesinin Değerlendirilmesi ile Önemli Kalite Kriterleri Arasındaki İlişkiler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Zeki ERTUGAY, Refet SEÇKİN

Alt Gelir Grubu Konut Yerleşimleri: Rotterdam Örneği

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakan SAĞLAM