Servet ARMAĞAN

İslam Hukukunda İşçi - İşveren Arasındaki Münasebetler ve Bazı Düşünceler

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1982 - Sayı: 31

Sayfalar: 233 - 246

Benzer Makaleler

HASTANE ORGANİZASYONLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMUNUN ANALİZİ: HEMŞİRELER VE TIBBİ SEKRETERLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öneri Dergisi

Ömer GİDER, Gülten ŞİMŞEK, Saffet OCAK, Mehmet TOP

Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Hindi Eti Üretimi, Tüketimi ve Politikaları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Nursel KOYUBENBE, Yusuf KONCA

Suprakondiler humerus kırıklarının klinik sonuçları: Kapalı- açık redüksiyonun karşılaştırılması

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Atilla ÇITLAK

Yenilenebilir Enerji, Çevre ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler için Ampirik Bir Analiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Ali ACARAVCI, Sinan Erdoğan

A Case of Arrhythntogenic Right Ventricular Dysplasia Associated with FANA Positiveness

Koşuyolu Heart Journal

Mehmet Ozkan, Ibrahim Oztek, Tugrul Okay, Yelda Başaran, Omer Bayezid, Huri 0zdogan, Mehmet Ozdemir

DOLGULU BİR KOLONUN PERFORMANS ANALİZİ : ORİFİZMETRE KALİBRASYONU

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Aynur ŞENOL

Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cemal Sezer, Ömer Faruk KARAMAN

UYGULAMA NEDENLERİ VE FONKSİYONLARI BAKIMINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ERKEN DEVİRLERİNDE BAZI SPORTİF AKTİVİTELERİN GÖRÜNÜMÜ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

İbrahim YILDIRAN