Sabahattin ZAİM

Türkiye ile İslam Ülkeleri Arasındaki İktisadi İşbirliği ve Sanayileşme Gayretleri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1982 - Sayı: 31

Sayfalar: 55 - 68

Benzer Makaleler

Bemerkungen zu Friedrich Hölderlins Gedicht "Heidelberg"

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Safinaz DURUMAN

MARTIN MOSEBACH’ıN “DIE TÜRKIN” ROMANINDA MIT, MASAL VE RÜYALARIN POSTMODERN EDEBIYATIN BELIRGIN ÖGELERI OLARAK PETER HANDKE’NIN “MEIN JAHR IN DER NIEMANDSBUCHT” VE ORHAN PAMUK’UN “BEYAZ KALE” ROMANLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

Folklor/Edebiyat

Sedat İNCE

TERÖR VE YAPISAL GERÇEKÇİLİK: KÜRESEL ANARŞİDE AKTÖRLÜK İDDİASININ KURAMSAL AÇIKLAMASI

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Davut ATEŞ

Ebstein Anomalili Hastalarda Elektrokardiyografik P Dalga Özellikleri ile “GOSE İndeksi” ve Atriyal Aritmi Gelişmesi Arasında Korelasyon Var mı?

Koşuyolu Heart Journal

Taner KASAR, Cansaran TANIDIR, Pelin AYYILDIZ, Erkut ÖZTÜRK, Yakup ERGÜL, Alper GÜZELTAŞ

SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN GENÇ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GSM MARKALARI TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Aziz ÖZTÜRK - Ramazan GÖRAL - Emine Nih CİCİ

Kavram Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Şeyhmus AYDOĞDU, Tolga GÜYER

Investigation of Electronic Structure - Bioactive Nature Relation in Niacin Derivates by DFT Calculations and Molecular Docking

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Fehmi Bardak

POLİTETRAFLORETİLEN BİLEŞİĞİNİN BİTÜMÜN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Meltem ÇUBUK, Metin GÜRÜ, M. Kürşat ÇUBUK