-

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

TÜRK ORDUSUNUN AZERBAYCAN'A GELİŞİ VE ŞAMAHI'DAKİ TÜRK MEZARI

Erol KÜRKÇÜOĞLU

2008 - 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi

İsmail Ethem GÖREN, Mustafa İlker DUYSAK, Nebile DAĞLIOĞLU, Pınar EFEOĞLU, Mete Korkut GÜLMEN

Muhasebe Eğitimi ve Kurumsal Yönetim: Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Kurumsal Yönetim Algıları Üzerine Bir Araştırma

Emin ZEYTİNOĞLU, Nasıf ÖZKAN

Global Finansal Krizin Türkiye’deki Kobiler Üzerindeki Etkileri

Mustafa EMİR, Kemal EYÜBOĞLU

ABBÂSÎ TOPLUMUNDA KİBAR İNSANLAR ARASINDA KABUL GÖREN SOFRA GÖRGÜ KURALLARI

İbn Yahyâ El-VEŞŞÂ, Levent ÖZTÜRK

Influence of Cell-Saver Use On Postoperative Hematologic Paramereters

M.h US, A. PEKEDİZ, E. ÖZAL, K. İNAN, E. DURAN, Y.ö ÖZTÜRK

Abomazumun Sola ve Sağa Deplasmanlarında Klinoptilolit Uygulaması

Songül ERDOĞAN, Serdar PAŞA, Hasan ERDOĞAN, Deniz ALIÇ URAL, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Kerem URAL

ERZURUM YÖRESİNDE CICADELLIDAE (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR V. DELTOCEPHALINAE (MACROSTELINI) /FAUNISTIC AND SYSTEMATIC STUDIES ON THE CICADELLIDAE SPECIES (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) IN THE ERZURUM PR

Şaban GÜÇLÜ, Hikmet ÖZBEK

Balık kılçığına bağlı intestinal perforasyon

Naciye Sinem GEZER, Tufan EGELİ, Mücahit ÖZBİLGİN, Mustafa Mahmut BARIŞ, Mustafa SEÇİL

Avrupa Birliği Yapısal Fonlarının Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi: AB-25 için SAR Panel Veri Modeli

Necmettin ÇELİK, N. Oğuzhan ALTAY