Sedat MURAT, İbrahim ŞENÖZ

ÜSKÜDAR İLÇESİNDE AİLELERİN SOSYAL TUTUM VE DAVRANIŞLARI: HANE HALKI REİSLERİ (HHR) ÜZERİNE GÖRGÜL (AMPİRİK) BİR ARAŞTIRMA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2005 - Sayı: 50

Sayfalar: 47 - 117