-

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Yönetimde etkin kontrol sistemi ve verimlilik

Recai AKYEL

MAGNEZYUM DİBORÜR TELLERİN MİKRO YAPISI VE GERİLME ANALİZİ - MICROSTRUCTURE AND STRESS ANALYSIS OF THE MAGNESIUM DIBORIDE WIRES

Abdullah DÖNMEZ, Şenol ATAOĞLU

KROM MAGNEZİT TUĞLA TOZUNUN PORTLAND ÇİMENTOSUNUN PRİZ BAŞLAMA ve BİTİŞ SÜRELERİNE ETKİSİNİN BULANIK MANTIKLA TAHMİNİ

Ercan ÖZGAN, Kürşat YILDIZ

Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB’de Bir Uygulama

Ali Uyar, Ersin Okumuş

Ayaktan takip edilen hemodiyaliz hastalarında Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılığı oranları ve izole edilen suşların mupirosin, fusidik asit, trimetoprim-sulfametoksazol duyarlılıkları

Salih Cesur, Özlem KURŞUN, Deniz AYLI, Göknur Yapar TOROS, Nilgün ALTIN, Sami KINIKLI, İrfan ŞENCAN

KOLON FLOTASYONUNDA VERİM ve TENÖR ÜZERİNE SU İLE TAŞINIMIN ETKİSİ

Hülya KURŞUN, Zekeriya DURAN, Nuh AKÇİÇEK, Murat TONUS, Mahmut ÇİFÇİ, Turan KILINÇ

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Ziya KARASU, Mehmet ÜNLÜ

KENTSEL YAPILI ÇEVRENİN ÜRETİMİ VE YENİ MEKANSAL DİNAMİKLER - KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Gönül İÇLİ

ÇOCUK DOSTU OTELLER İLE İLGİLİ ŞİKÂYETLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Sevinç ASLAN, Nurperihan TOSUN, Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ

JAPON MODERNLEŞMESİ BAĞLAMINDA İKİ SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Devrim TOPSES