-

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

BİTÜM VE BİTÜMLÜ KARIŞIMLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ORGANİK ESASLI ÇİNKOFOSFAT BİLEŞİĞİ İLE GELİŞTİRİLMESİ

Deniz ARSLAN, Metin GÜRÜ, M. Kürşat ÇUBUK

PARLAMENTER YÖNETİM SİSTEMİNDE GÖLGE KABİNE’Lİ MUHALEFET

Rıza ARSLAN

Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015)

Nurgül BEKAR

Abdominal Actinomycosis: A Case Report

Seyed Alireza MOUSAVİ, Seyed Masoud MİRATASHİYAZDİ, Saeed KARGAR, Seyed Hossein SHAHCHERAGHİ

A Weighted Similarity Measure for k-Nearest Neighbors Algorithm

Bergen KARABULUT, Güvenç ARSLAN, Halil Murat ÜNVER

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DAVRANIŞ VE DÜŞÜNCELERİ İLE BİREYSEL DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mustafa KAHYAOĞLU, Halit KIRIKTAŞ

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi

Hayrettin KESKİNGÖZ, Selim İNANÇLI

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN EYNEZ-12 PANOSU DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN

Abdulkadir KARADOĞAN, Ülkü KALAYCI, Ümit ÖZER, Süleyman KURT, Urungu Erdal ÖZER

J. E. MILLAIS, A. HUGHES, J. W. WATERHOUSE “OPHELIA” TABLOLARINDA GEÇEN OPHELIA KOSTÜMLERİ ÜZERİNDEN DÖNEMİN MODA STİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Safiye SARİ

Çeşitli Gıdalarda Koliform, Fekal Koliform ve E. coli Varlığı

Hilal B. DOĞAN, İbrahim ÇAKIR, Fikret KEVEN, Serap COŞANSU, Nadire KIRAL, Tuba İnan DAĞER, Gürcan GÜRSU, A. Kadir HALKMAN