Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hedef kitlelerin kurumsal sosyal sorumluluk değerlendirmesi: üniversite gençlerine yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal sosyal sorumluluk kuruluşun sergilediği davranışlardan ayrı düşünülemez. Bir kuruluş kurumsal sosyal sorumluluk çabasına girişmeden önce hedef kitlelerinin beklenti ve isteklerini anlamaya çalışmalıdır. Bu bağlamda hedef kitlelerin kuruluşların faaliyetlerini kurumsal sosyal sorumluluk düzeyinde nasıl değerlendirdiği önem kazanmaktadır. Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk bir hayırseverlik faaliyetinin ötesinde toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çalışma olmalıdır. Bu çalışma kurumsal sosyal sorumluluğun kuruluş faaliyetleri bağlamında hedef kitleler açısından kuramsal açılımını, hedef kitle tanımlamasını ve aynı zamanda niceliksel araştırma yoluyla da üniversite öğrencileri arasında kurumsal sosyal sorumluluğun kuruluş faaliyetleri bağlamında nasıl değerlendirildiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Organization's corporate social responsibility can not be considered separately from the behavior exhibited. Before embarking on an enterprise to corporate social responsibility efforts that corporate must try to understand the desire and the expectations of the audience. In this context, the activities of organizations of audiences how evaluate that at the level of corporate social responsibility has an importance. Because a corporate social responsibility activities should be working beyond the philanthropy to provide the needs of society. This study aims to uncover that corporate social responsibility activities in the context of organizations in terms of audience, the theoretical expansion, identify target audience and also through quantitative research among the university students the corporate social responsibility activities are evaluated in the context of corporate activities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :