Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinde para ikamesi - enflasyon ilişkisinin zamana bağli değişen yapisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, İktisat Bölümü2, ANKARA3 Hacettepe Üniversitesi4, İktisat Bölümü5, ANKARA6 H
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, enflasyon oranı-para ikamesi ilişkisi 1986-2006 dönemi Türkiye ekonomisi için araştırılmaktadır. Sonuçlarımız iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının zaman içinde sabit olmadığını göstermektedir. Korelasyon katsayılarını tahmin etmek için kullanılan Çok Değişkenli GARCH (MGARCH) modeli sonuçları enflasyon oranı ile para ikamesi derecesi arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Çalışmamızın İktisat politikaları açısından yarattığı en önemli sonuç, yerli paraya karşı güven sağlanmadığı sürece para ikamesini durdurmanın veya geriye döndürmenin mümkün olmayacağı şeklindedir.

Özet İngilizce :

This study investigates the relationship between the rate of inflation and the degree of the currency substitution for Turkey during 1986-2006. Our results show that the correlation coefficient between the two variables has not been constant over time. The results of the Multivariate GARCH model estimated to obtain the correlation coefficients indicate that there is a nonlinear relationship between the inflation rate and the degree of currency substitution. The main policy implication of our study is that it is difficult to stop or to reverse the currency substitution unless a confidence in the domestic currency is established.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :