Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratonikeia’dan üç terrakotta mask

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü1
Görüntülenme :
236
DOI :
Özet Türkçe :

Karia Bölgesi sınırları içerisinde, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar Köyü'ndeki Stratonikeia Antik Kenti'nin Hellenistik ve Roma Dönemi'ne tarihlenen zengin bir terrakotta buluntusunun olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir grubu da şimdi Muğla Müzesi Deposu'nda muhafaza edilmekte olan üç adet terrakotta mask oluşturmaktadır. Bu masklar, iç tarafı boş olarak kalıp tekniği ile yapılmış ve yanlarına birer adet yuvarlak ip deliği açılmıştır. Bu masklara ağız ve göz boşlukları bırakıldığı için tiyatro maskı olarak kullanılmış olmalıdır. Antik Dönemde tiyatro maskları dışında, maskların kötülüklerden uzaklaştırma, hastalıklardan korunma ve tanrıları simgeleme gibi işlevlerinin varlığı da bilinmektedir. Çalışma konumuz olan masklar Geç Hellenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenmektedir. Kentte yapılan kazılarda bulunan terrakotta eserler, kentin Hellenistik Dönem'deki önemini ortaya koymakta ve seramik atölyelerinin varlığını da desteklemektedir. Tiyatro masklarının, ait oldukları dönemin sosyal ve kültürel yaşamını anlatması açısından önemli oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada Stratonikeia buluntusu üç terrakotta mask detaylı bir şekilde ele alınarak, bunların tipolojik ve ikonografik olarak değerlendirmeleri yapılmaktadır. Böylelikle Stratonikeia terrakottalarının farklı bir grubu bilim alemine tanıtılmış olacaktır.

Özet İngilizce :

It is known that the ancient city of Stratonikeia within the boundaries of Karia region, which is situated in Eskihisar village of Mugla-Yatagan, has a rich terracotta assemblage dating to Hellenistic and Roman periods. A group of this is composed of three terracotta masks which are now being conserved in the stores of Mugla Museum. These masks are manufactured in moulds and they have a string hole in both sides. As these masks have holes for mouth and eyes, they must have been used as theatre masks. Beside this function in the theatre, it is known that masks served different purposes such as removing the bed spirits, getting protected from maladies and symbolizing divinities. The masks that are the subject of this paper are dating to Late Hellenistic- Early Roman Imperial Period. Terracotta findings obtained during the excavations in Stratonikeia emphasize the importance of the city in the Hellenistic Period and support the existence of some pottery workshops. In this study, 3 terracotta masks found in Stratonikeia are examined in detail and are studied in aspects of typology and iconography. Hereby, a different group of terracotta from Stratonikeia will be introduced to other scholars.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :