Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenlerinin öğretimsel stratejilere yöntemlere ve tekniklere ilişkin görüşleri: hayat bilgisi dersine yönelik tanilayici bir çalişma

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi , Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü1, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Hayat Bilgisi dersi öğretmenlerinin, öğretimsel stratejilere, yöntemlere ve tekniklere ilişkin görüşleri, hem literatür açısından (kavramların netliği) hem de kendi uygulamaları açısından (uygulama sıklığı, zorlukları ve önerileri) incelenmiştir. Bu sayede, öğretim programında benimsenen yaklaşımın, uygulamadaki yansıması hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada amaçlı örneklem türü çerçevesinde hareket edilerek, dört farklı ilköğretim okulundan 22 sınıf öğretmeni katılımcı olarak belirlenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, sınıf öğretmenlerinin, strateji, yöntem ve teknik kavramlarına ilişkin tanımlamalarının hatalı ve eksik olduğu belirlenmiş, katılımcıların bu derste en çok düz anlatım yöntemini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu yöntemi tercih etme nedenlerini, ders kitaplarında bilgi olmaması ve yöntemin kolay olması şeklinde ifade eden katılımcıların, öğrenci merkezli stratejilerin, yöntemlerin ve tekniklerin kullanılmasının önemine inandıkları ancak, çeşitli sorunlar nedeniyle bu stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygulayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, views of science of life teachers on instructional strategies, methods, and techniques were investigated both in terms of literature and their applications in the classroom. In this way, it was aimed to obtain information about the practical reflection of the approach adopted. In this descriptive research, it was acted within the framework of purposive sampling type and 22 teachers from four different primary schools were determined as participants. Data were collected by semi-structured interview technique and analyzed descriptively. Results revealed that primary school teachers’ definitions of the concepts of the related issues above were inaccurate and incomplete and the most commonly used method in this course is lecturing. Participants’ reasons for preferring this were lack of information in textbooks and its simplicity. In addition, the participants believed in the importance of using student-centered strategies, methods, and techniques but due to various problems, they couldn’t put these into practice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :