KROM CEVHERİNİN KURU VE YAŞ ÖĞÜTME KİNETİĞİ VE PÜLP YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ

Bu çalışmada, çeşitli besleme boyutlarındaki krom cevherinin kuru ve yaş öğütme kinetikleri laboratuar ölçekli bir seramik bilyalı değirmen kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, özgül kırılma hızı (Si) ve belirli bir boyutun altına net üretim oranı üzerine pülp yoğunluğunun etkisi araştırılmıştır. Krom cevherinin tüm boyut aralıklarının kuru ve yaş öğütülmesi birinci dereceden kırılma yasasını takip etmektedir ve besleme boyutu irileştikçe Si değerleri artmıştır. Üstelik, bu farklı besleme boyutların yaş öğütülmesi kuru Si değerleri ile karşılaştırıldığında 2.0-2.6 kat kadar daha yüksek Si değerleri vermiştir. Pülp yoğunluğunun öğütme işlemine etkisi üzerine yürütülen deneysel çalışmalardan, en yüksek özgül kırılma hızı (Si) değeri hacimce %45 katı pülp yoğunluğunda elde edilmiştir. Aynı pülp yoğunluğu değerinde, -75 µm tane boyutuna net üretim oranı da en yüksek değere ulaşmıştır.

DRY AND WET GRINDING KINETICS OF CHROMIUM ORE AND EFFECT OF PULP DENSITY

In this study, the kinetics of dry and wet grinding of various feed sizes of chromium ore has been determined using a laboratory scale ceramic ball mill. In addition, the effect of pulp density on the spesific rate of breakage (Si) and net production rate to finer than specified size were investigated. The dry and wet grinding of all the size intervals of chromium ore followed the first-order breakage law, and the Si values increased as the feed sizes became coarser. Moreover, the wet grinding of these various feed sizes gave higher Si values by a factor of 2.0 to 2.6 comparing to the dry Si values. From the experimental studies performed on the effect of pulp density on the grinding process, the highest Si value was obtained at a pulp density of 45 % solids by volume. At the same pulp density value, the rate of net production of -75 µm particle size also reached the highest value.