Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uşak kazâsı (1676 tarihli avârız defterine göre)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Erzurum1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Uşak, günümüzde Ege Bölgesi’nde yer alan bir il merkezidir. XI. yüzyıldan itibaren Türk hâkimiyetine girmiş ve Bizans ve Selçuklular arasında sürekli el değiştirmiştir. Uzun bir süre Germiyanoğulları Uşak ve civarında hâkim olmuştur. II. Murad döneminde, Germiyanoğlu II.Yakub Bey’in vasiyetiyle kesin olarak Osmanlı Devleti idaresine girmiştir (1429). Anadolu Eyâleti’nin Kütahya sancağına bağlı bir kazâ statüsü kazanmış ve bu özelliğini muhafaza etmiştir. 1676 tarihinde Kütahya Sancağı’nın avârız tahriri yapılmıştır. Bu incelemede Kütahya Sancağı’na bağlı Uşak Kazâsı’nın durumu ele alınmış, Uşak Şehri ve kazâya bağlı köylerin nüfusu değerlendirilmiştir. Bahsedilen tarihte Uşak şehir merkezinde 9 mahalle yer almaktadır. Bu mahallelerde 383 nefer ve 72 askerî olmak üzere toplam 455 hâne kayıtlıdır. Kazaya bağlı köylerde 2269 nefer ve 64 askerî olmak üzere 2333 hâne kaydedilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, Uşak is a city center located in the Aegean Region. It fell under the domination of the Turks during the 11th century, and constantly changed hands between the Byzantine and Seljuks. For a long time, the Germiyanoğulları dominated Uşak and its surrounding districts. During the 2nd Murad period, due to the will of Germiyanoğlu 2nd Yakub bey it fell under the domination of the Ottoman Empire (1429). It took over the status of a town, which was connected to the sanjak of Kütahya, an Anatolian state; it preserved this characteristic. The extraordinary tax for the flag of Kütahya was written in 1676. The state of the town of Uşak, of the Kütahya sanjak, was addressed in this study. The city of Uşak and the population of its surrounding towns were assessed. There were nine neighborhoods in the city center of Uşak at the date in question. The recorded number of households in these neighborhoods was 455; 383 “nefer” and 72 “askerî”. The recorded number of households in the villages of the town was 2333; 2269 “nefer” and 64 “askerî”.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :