Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı’da ilk çağdaş zirai eğitim kurumu: ziraat mektebi (1847-1851)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
239
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzimat dönemi çağdaşlaşmanın etkinlik kazandığı, üretimde bilimsel metotların uygulanmaya çalışıldığı bir dönüşüm sürecidir. Dolayısıyla birçok alanda olduğu gibi tarımda kullanılan yöntemlerin güncellenmesine de bu dönemde teşebbüs edilmiştir. Bu doğrultuda 1846 yılı sonlarında ülkede yetiştirilen pamuğun endüstriyel kullanıma uygun hale getirilmesi için modern tarım tekniklerinin uygulandığı Amerika'dan uzmanlar getirtilmiştir. Ancak sonradan hedef genişletilmiş ve uzmanların bilgisinden tarımın her alanında faydalanma yoluna gidilerek, modern tarımı öğrenmek ve yaygınlaştırmak adına bir eğitim kurumu açılması kararlaştırılmıştır. Böylece 1847 yılında aynı zamanda ülkenin ilk faal mesleki-teknik okulu da olan Ziraat Mektebi'nin açılması çalışmalarına başlanmıştır. 1848 yılında öğrenci alınarak eğitim-öğretime geçilmiş ve daha ziyade uygulamaya yönelik bir programa sahip olan mektep, yaklaşık 4 yıl faaliyet göstermiştir. 1852 yılında ise beklenen faydanın sağlanamadığı gerekçe gösterilerek kapatılmasına karar verilmiştir.

Özet İngilizce :

The Tanzimat period is a transformation process in which modernization came to the fore and scientific methods were being implemented in production. Therefore, the methods used in agriculture were updated in this period as in many other fields. In this respect, at the end of 1846 experts were brought from America, where modern agriculture techniques were applied, in order to make growing cotton suitable for industrial use in the country. However later, target area was expanded and knowledge of experts were benefited in all fields of agriculture. It was decided that an educational institution would be founded in order to teach and spread modern techniques in agriculture. Thus, the School of Agriculture, the first active vocational-technical school of Ottoman Empire opened in 1847 and students began their education and training in 1848. The school was shut down after 4 years on account that it did provide the expected benefit.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :