Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı imparatorluğu’nda kız öğretmen okulunun (dârülmuallimât), kuruluşu, okutulan dersler ve kapatılışı (1870–1924)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzimat’ın ilanından sonra kızların ilköğretim üzerine devam edecekleri ilk kız rüşdiyesi 1859 yılında açılan Cevre Kalfa İnas Rüştiyesi’ne ve kız sıbyan mekteplerine öğretmen yetiştirmek amacı ile 26 Nisan 1870 tarihinde Dârülmuallimât adı verilen ilk kız öğretmen okulu tesis edilmiştir Bu okul, Türk eğitim tarihinde erkekler için açılan öğretmen okullarından daha büyük ve önemli tesirler doğurmuş, bu okul sayesinde kızlara yükseköğrenim görmenin yolu da açılmıştır. Aynı zamanda Dârülmuallimât, burs almayan öğrencilerini öğretmen olmaya zorlamadığı için birçok genç kız ve kadının sadece öğretmen olmak için değil, üst düzeyde bir okulda okumak için de bu okula girmesine vesile olmuş, bu da ülke kadınları arasında bilgili, aydın bir kitlenin oluşup gelişmesini sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde kadınlara ilişkin devrimlerin başarılı olmasında 1870’ten beri Dârülmuallimât’ın mezun vermekte oluşunun ve onların da pek çok kız ve kadını okutmuş olmasının önemli bir rolü olduğu da düşünülmektedir

Özet İngilizce :

After the declaration of the administrative reforms, Women’s Teacher Training College called Darülmuallimat was established on 26 April 1870 in order to train female teachers for Cevri Kalfa İnas Rüştiye (1859) and primary schools. The establishment of this particular school has a greater importance in Turkish Education History in comparison to the establishment of Men’s Teacher Training Colleges, because it gave women the chance to get a university education. At the same time, since Darülmuallimat held it compulsory to become a teacher for students who didn’t hold a scholarship, most girls and women enrolled to these schools not just to become a teacher, but also to receive a higher education. This led to the development of an intellectual group among Ottoman women, and Darulmuallimat’s female graduates played a vital role in the success of the reforms of the Republic with relation to women.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :