Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hadım süleyman paşa nın 1538 yılındaki hindistan seferi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Mısır beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa'nın 1538 yılındaki Hindistan seferi tarihçilerimiz tarafından yeteri kadar araştırılmadığından, bu askerî harekâtla ilgili olarak bizim açımızdan karanlıkta kalmış birçok nokta bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda, dönemin Portekizli tarihçilerinin vakayinamelerinden hareketle ve konuyla ilgili daha önce yazılmış Türkçe eserleri de göz önünde bulundurarak bu tarihî olayın ayrıntılarına inmeye çalıştık. Süleyman Paşa'nın Portekizlileri Hindistan'dan kovmak amacıyla 1538 yılında Süveyş'ten yaklaşık 80 parçalık bir donanmayla ayrılarak Gücerat yarımadasının önemli limanlarından Diu'ya gitmesi ve buradaki Portekiz kalesini kuşatması dünyada büyük akisler yaratan, uzun yıllar Portekizlilerin hafızalarından silinmeyen bir olaydı. Sonuçta, Süleyman Paşa'nın sevk ve idaredeki basiretsizliği, Hintli yetkililerin kendisine yardım etmeyip erzak ve mühimmat ikmalini kesmeleri ve Portekiz askerlerinin kaleyi olağanüstü bir güçle savunmaları sebebiyle bu harekât başarısız oldu. Bununla birlikte, Süleyman Paşa bu seferler sırasında Aden'i, Şihr'i ve Zebid'i Osmanlı İmparatorluğu'na dâhil etti.

Özet İngilizce :

About the military expedition of Suleiman Pasha, the Eunuch, the Ottoman governer of Egypt, to India in 1538, we don't have enough knowledge as our historians didn't deal much with this historical event. In this study we tried to illuminate some of the unenlightened phases of this expedition making use of the Portuguese chronicles of the period as well as of the current Turkish resources on this subject. Suleiman Pasha, in order to throw out the Portugueses from India, in 1538 went from Suez to Diu, an important port of Gujarat peninsula, with a strong fleet composed of 80 pieces. The siege of the Portuguese fortress of Diu, constituted one of the most important events of the Turkish history as well as of the Portuguese. Consequently, this military expedition was unsuccessful due to the decision of the Indian authorities by not providing the needed food and ammunition. This situation was also because of Suleyman Pasha's bad administration. Furthermore the extraordinary impetuousness of the portuguese soldiers in the defence of the fortress, played important role in the failure. However, Suleiman Pasha, during this expedition annexed Aden, Shihr and Zabid to the Ottoman dominion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :