Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akkoyunlu dönemi eseri olarak bilinen bir osmanlı camii

Yazar kurumları :
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Akkoyunlular, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkleşmesine ve bölgenin imarına önemli katkı sağlamışlardır. Akkoyunlu Kutlu Bey ile Ferruhşad Bey'in Bayburt köylerinde cami ve sair eserleri vardır. Araştırmada ele alınan Hınzeverek Köyü/ Çatalçeşme Köyü günümüzde Bayburt İli'nin Demirözü İlçe'sine bağlı olup, tarihi özelliklere sahip bir yerleşim alanıdır. Köyde eski bir cami bulunmakta olup, şimdiye kadar ait olduğu dönem net olarak ortaya çıkarılamamıştı. Akkoyunlu eserlerinin bulunduğu Pulur ve Sünür köyleri çevresinde bulunması nedeniyle Hınzeverek Köyü Camii de bir Akkoyunlu eseri olarak kabul görmüştü. Ancak yeni bulunan bir vakfiye ile bunun böyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada caminin, bir Akkoyunlu eseri olmayıp, Osmanlı sadrazamı Kara İbrahim Paşa (1683-1685) tarafından yaptırılan bir Osmanlı eseri olduğu hususu açığa kavuşturulmuştur

Özet İngilizce :

Aqquyunlu State especially contributed to Turkification of Eastern and Southeastern Anatolia and public improvement of the region. Kutlu Bey and Ferruhsad Bey from the Aqquyunlu dynasty have many mosques and some other buildings in Bayburt villages. Hınzeverek with a deep historical heritage, is a village of Demirözü province, Bayburt. There is an ancient mosque in the village and the period it belongs to has been uncovered until recent years. Being close to Pulur and Sunur villages which harbour many Aqquyunlu buildings, Hınzeverek Mosque was thought to be an Aqquyunlu work. However, finding out a new charter of wakf has buried such thoughts. This study has proved that the mosque is not a work of Aqquyunlu but a work built by Ibrahim Pasha, the Grand Vizier of Ottoman State (1683-1685).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :