Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Administrative division of the bosnian sandjak in the 16th century

Yazar kurumları :
Ankara University, The Faculty of Letters, Department of History1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

The expression "sanjak is divided to judicial-administrative subunits called kaza's" present in definitions involving administration distributions has not been valid for the Bosnian Sanjak until the beginning of the 16th century. On the establishment of the Bosnian Sanjak, the administration distribution was done according to the lands present before the Ottoman Empire and this distribution was expressed as "vilâyet"s. The term "kaza" was used with the 16th century to indicate an administration distribution in the Bosnian Sanjak. The conquests that took place around Bosnia, especially in the first half of the 16th century, has resulted in the constant change in the administrative boundaries. The new conquered lands were first added to the Bosnian Sanjak and then some of them were added to the newly established sanjaks. This paper aims to examine the administrative distribution of the 16th century Bosnian Sanjak with reference to the tahrir defters (the tax survey registers) of the Bosnian Sanjak.

Özet İngilizce :

İdarî taksimatla ilgili tanımlamalarda yer alan "sancak, kaza denilen adlî-idarî alt birimlere ayrılır" ifadesi Bosna sancağı için ancak 16. yüzyıl itibariyle doğrulanmaktadır. Sancağın ilk kuruluş yıllarında idarî dağılım öncelikle Bosna topraklarında Osmanlı öncesi topraksal dağılım dikkate alınarak yapılmıştır ve bu dağılım "vilâyet"ler şeklinde ifade edilmiştir. "Kaza" idarî bir dağılıma işaret etmek üzere 16. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Bosna civarında yapılan yeni fetihler, özellikle 16. yüzyılın ilk yarısında sancağın idarî sınırlarında değişikliklere sebep olmuştur. Yeni fethedilen topraklar öncelikle Bosna sancağına dâhil edilmiş ve daha sonra bu topraklar yeni kurulan başka sancaklara ilhak olunmuştur. Bu çalışmada Bosna sancağı tahrir defterleri esas alınarak 16. yüzyılda Bosna sancağının idarî dağılımı ele alınacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :