Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ortadoğu Yıllığı

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş islam arap düşüncesi ve cabiri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

Muhammed Abid el-Cabiri Çağdaş İslam düşüncesinin temsilcilerinden bir tanesi olması itibariyle modern dönem İslam düşüncesinin zaaf ve güçlü taraflarını yansıtır. Çağdaş İslam düşüncesi gerileme, yenileşme ve ilerleme kavramları üzerine odaklaşır ve tarihsel sürekliliği ihmal eder. Ayrıca Çağdaş Batı düşüncesinin eleştirilebilecek yönleri de çoğu zaman gözden kaçırılmıştır. Bu bağlamda Klasik İslam düşüncesi çoğu zaman sapış ve gerilemenin sebebi olarak da algılanır. Cabiri'de bu genel çerçevenin içerisindedir. Bu çalışma Cabiri'yi Çağdaş İslam düşüncesiyle ilişkili olarak ele alacak ve bu yönler gösterilecektir. Düşünürün Klasik İslam bilgi yapılarına dair, tasnif, analiz ve eleştirileri sunulacaktır. Cabiri beyan ilimleri olarak isimlendirdiği fıkıh ve kelam gibi dini ilimleri Arap dilinin sınırları içinde kalmakla eleştirir. Cabiri'ye göre irfan yani Tasavvuf ise aklın iptali olması ve "atıl akıl" olması bakımından kendisi gerilemenin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Burhan yani felsefe ise 12 yüzyıldan sonra Müslüman topraklarda etkisini kaybetmiştir. Bu çalışma Cabiri'nin bu yaklaşımlarını ve yargılarını eleştirel bir gözle değerlendirecektir.

Özet İngilizce :

Muhammad Abid el-Cabiri, as one of the leading representative of Modern Islamic Thought, reflects the strengths and weakness of this thought. Modern Islamic thought focuses on the problem of progress, development and decline while neglecting the historical continuity of Muslim societies. Additionally, Modern Muslim thinkers disregard different dimensions of Modern Western thought which should be intellectually criticized. In this context, Classical Islamic Thought is often considered as the reason of the decline of Islamic Civilization. As a Modern Muslim thinker, Cabiri also shares the same intellectual framework. This article evaluates Cabiri within the framework of Modern Islamic Thought. Cabiri criticizes Islamic sciences (beyan) such as fıqh and kalam and claims that they cannot go beyond the borders of Arabic Language. Moreover he considers Tasawwuf (irfan) as the main responsible for the decline of Islamic thought as "an inactive intellect". Demonstration (burhan), namely Philosoph

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :