Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hazar enerji kaynakları ve enerji-siyaset ilişkisi

Yazar kurumları :
USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Başkanı 1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın konusu Hazar Havzası'ndaki enerji kaynakları ve siyasete etkisidir. Ancak çalışmada yalnızca Türk cumhuriyetleri üzerinde durulmakta ve İran ile Rusya ise çalışma kapsamı dışında tutulmaktadır. Çalışma, ilk olarak bölgedeki somut verileri ortaya koymaktadır. Çalışmanın üzerinde durduğu bir diğer husus da enerji kaynaklarının bölge dışına taşınmasıdır. Çalışmada, genel bir değerlendirmenin ardından tek tek ülkeler ele alınmaktadır. İkinci bölümde, 'Hazar Havzası'nda Boru Hatları' konusu incelenmektedir. Bölge kaynaklarının dışa açılımı hayati derecede öneme sahip olduğu için çalışmada boru hatlarına özel bir önem verilmektedir. Burada Türkiye için şüphesiz ilk ve en önemli hat BTC'dir. Buna paralel olarak geliştirilmeye çalışılan STC doğalgaz boru hattı da önem verilen bir diğer hattır. Çalışmada üzerinde durulan diğer hatlar ise Türkmenistan-Afganistan-Pakistan Hattı, Kazakistan-Çin Hattı ve İran hatlarıdır. Bölgenin enerji kaynakları ve boru hatlarının detaylı bir şekilde incelenmesinden sonra Havza'daki temel sorunları ele alınmaktadır. Bir sonraki bölümde ise enerji-siyaset ilişki üzerinde durulmaktadır. Sonuç ve Öneriler kısmında ise daha çok Türkiye'nin bölge üzerinde dikkat etmesi gereken hususlara değinilmektedir.

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :