Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tükenmişlik sendromu: maslach ve kopenhag tükenmişlik ölçeklerinin karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, çalışanların tükenmişlik düzeyini ölçen ve literatürde kullanılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout Inventory) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin eksikliklerini eleştiren bir bakış açısı sunan Kopenhag Tükenmişlik Ölçeğini (Copenhagen Burnout Inventory) karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, her iki ölçeğin de geçerlilik ve güvenilirlilik analizleri yapılmıştır. Çalışmada MBI ve CBI nin geçerlilik ve güvenilirliğini yapmak amacıyla 166 sağlık personeli üzerinde MBI, CBI ve İşten Ayrılma Niyeti arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada Maslach Tükenmişlik Ölçeği; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Kopenhag Tükenmişlik Ölçeği ise kişisel tükenme-işle ilgili tükenme ile müşteri (iş ortamında karşılaşılan diğer kişiler) ile ilgili tükenme olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek için çalışmada MBI ve CBI ile İşten Ayrılma Niyeti (İAN) arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Korelasyon değerleri incelendiğinde boyutlar arası ve İAN arasında orta düzey ilişkiler tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate comparatively Maslcah Burnout Inventory(MBI) which measures employers’ burnout level and used in the literature with Copenhagen Burnout Inventory (CBI) which submits a criticizing point of view and criticizes the defects of Maslach Burnout Inventory Scale. In accordance to the aim of study, both scales reliability and validity were analyzed by the data gathered form 166 health sector personnel. In this study leaving the job intention’s ( LJI) relation between MBI and CBI is also investigated. MBI scale is composed of three dimensions; emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. CBI scale is composed of two dimensions; personal burnout- work related burnout and client related burnout (others encountered at work). According to correlation values there is average level relation between the dimensions and LJI. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :