Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel faktörlerin iç girişimciliğe etkisi: iş tatminini aracı değişken mi?

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1, Milli Savunma Bakanlığı2
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; ödül sistemi, örgütsel yapı, örgütsel iletişim ve iş tatmini gibi örgütsel faktörlerin, işgörenlerin iç girişimcilik davranışlarına etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, kuramsal tartışmalar ve görgül araştırma bulguları da dikkate alınarak araştırmamın hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırma hipotezleri, Ankara’da kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 236 beyaz yakalı işgören üzerinde sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, örgütsel faktörlerin, işgörenlerin iç girişimcilik davranışlarına etkilediği tespit edilmektedir. Ayrıca, iş tatmininin örgütsel faktörler-iç girişimcilik davranışları ilişkisinde kısmi aracılık etkisinin olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of present study is to explore potential impact of such as reward system, organizational structure, and job satisfaction on intrapreneurship behavior of employees. In this context, the research hypotheses were determined according to theoretical discussions and previous empirical study findings. The research hypotheses were tested on 236 white collars employees working in various private-public organizations in Ankara. The result of the analyses depicted that organizational factors influenced the intrapreneurship behavior of employees. Also, it has been found that job satisfaction has the partial mediating role on relation between organizational factors and intrapreneurship behaviors.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :