Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik, mesleki tercih ve performans ilişkisi: akademik personel üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Kişiler açısından hayati kararlardan bir tanesi olan meslek seçimi şüphesiz bireyin hayatının tüm alanlarını etkilemektedir. Durumsal faktörler göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz bireyleri mesleki tercihleri ve kariyer planlarını yaparken, biraz da zorunlu olarak kendi isteklerinden ziyade işsizlik durumu, cazip olmayan sektörlerden kaçış, yıldızı parlayan mesleklerin çekiciliği ve hatta ÖSS puanı gibi etkenlere odaklanmakta, bu durum ise haliyle bireylerin kişilik tipleri ve ilgi alanları ile zorunluluktan seçmiş oldukları meslekler arasında farklılıklar ve uyumsuzluklar yaratarak, kişilerin gelecekteki kariyer başarılarına olumsuz etki yapabilmektedir. Bu çalışmada, ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirme sorumluluğunu yüklenen akademik personelin mesleki tercihleri ve kişilikleri arasındaki uyum ile kariyer başarıları arasındaki ilişkinin, John Holland’ın (1996) mesleki tercih kuramı çerçevesinde incelenmiştir. Ancak toplanan verilerin lojistik regresyon yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda modellerin hem kişilik boyutlarını tahmin edemedikleri, hem de kişilik tipleri ile performans arasında açıklayıcı bir ilişki ortaya çıkaramadıkları görülmüştür. Söz konusu durumun yabancı kaynaklı kişilik tiplemesinin kültürel etkiler sonucunda anlaşılamaması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir. 

Özet İngilizce :

Vocational choice is among the most important decisions of people’s life. But the fit and relationship between personality type and vocational choice has widely been ignored in making decisions. In this study, the relationship between the vocational choices, the personality types and the career success of the academic staff has been explored within the framework of John Holland’s Theory of Careers and Vocational Choice. The results of logistics regression analysis found no significant exploratory relationship between the variables. Concerning the dominant cultural effects, the personality typology would not be appropriate for Turkish sample and further studies would require another personality typology 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :