A PURPOSED APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN FINANCIAL FORECASTING

Öz Hisse senedine ait alım, satım ve elde tutma kararlarının verilmesi yapay sinir ağlarının kullanılabileceği bu tip alanlardan biridir. Bu çalışmanın amacı yapay sinir ağlarının borsada alım-satım veya bekleme kararlarının verilmesinde ne şekilde kullanılabileceğinin incelenmesinden ibarettir. Bu amaçla öncelikle yapay sinir ağlarının tanımı ve ne şekilde çalıştıkları incelendikten sonra oluşturulan modelin performansı IMKB 30’a kayıtlı üç senet üzerinde gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

ekonomik tahmin, sinir ağları

Kaynakça

[1] Deboeck, J. G., Neural, Genetic and Fuzzy Systems for Chaotic Financial Markets, John Willey & Sons, Inc., NewYork, 1994.

[2] ---------, httn: // www.altavista.com / Phuriwat (Neuralnet & Expert System).

[3] Wong, F.; D., Lee, “A Hybrid Neural Network For Stock Selection”, In Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Artifıcial Intelligence Applications, NewYork, 1993.

[4] Haykin, S., Neural Networks, Prentice Hail, New Jersey, 1996. 5

[5] Trippi, R. R.; Lee, K. J., Artifıcial Inteligence in Finance & Investing, Irvvin Professional Publishing, Chicago, 1996.

[6] Wong, F., “Time Series Forecasting Using Back Propagation Neural Networks.”, Neuro-computing, 2, 1991.

[7] Zeidenberg, M. Neural Netvvork Models in Artifıcial Intelligence., Ellis Honvood, New York, 1990

[8] Zimmermann, H., “Applications of Boltzman Machine in . Economics“, Methods of Operations Research, Vol. 60/61.

[9] Wong, F.S.; P.H., Goh; B.K., Quek, “Fuzzy Neural Systems for Stock Selection”, Financial Analysts Journal, Jan.-Feb., 1992.

[10] Altrock, V. C., Fuzzy Logic & Neuro Fuzzy Applications in Business &Finance, Prentice Hail PTR, New Jersey, 1997.

[11] Francis, C. J., Investments Analysis and Management, McGravv Hill, New York, 1991.

[12] Gately, E., Neural Networks for Financial Forecasting, John Willey & Sons Inc., New York, 1996.

[13] Ross, J. T., Fuzzy Logic with Engineering Applications, McGravv Hill, New Mexico, 1995.

[14] --------, “Yapay Zeka ve Finansal Uygulamaları”, Global Bülten, Global Menkul Değerler A.Ş. Yayınları, İstanbul, Temmuz - 1999.

[15] Sarı, Y., Borsada Göstergelerle Teknik Analiz, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998.

[16] Yuan, B. O.; Klır, J. G., Fuzzy Sets and Fuzzy Logic Theory and Applications, Prentice Hail, New Jersey, 1994.