Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zû kâr savaşı ve arap-sâsânî ilişkilerindeki önemi

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Zû Kâr, İslâm'ın ilk yıllarında Arap kabileleriyle Sâsânîler arasında cereyan etmiş bir savaştır. Bekr b. Vâil kabilesinin su kuyusu olan Zû Kâr yakınlarında vuku bulduğu için bu isimle anılır. Bekr kabilesinin önderliğinde toplanan bir kısım Arap kabileleri Sâsânî sömürgesine karşı baş kaldırınca iki taraf arasında savaş çıkmıştır. Sâsânîler'in yenilgisiyle sonuçlanan bu savaşla birlikte Araplar ilk kez İran'a karşı direnişe geçmişler ve açık muhalefet dönemi başlatmışlardır. Onların bu ülkeye karşı verdiği mücadele İslâm fetihlerinin başlamasıyla birlikte Müslüman Araplar'ın mücadelesine dönüşmüştür. Bu yönüyle Zû Kâr savaşı İslâm tarihinde özel bir öneme sahiptir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The War of Zû Kar was taken place between the tribes of Arab and Sasanid in the early years of Islam. Since it was taken place near the well of Zu Kar belonged the tribe of Bekr b. Vail, it was called as Zü Kar. When some Arabic tribes in the leadership of Bekr Tribe revolted against the exploitation of Sasani, the war occurred between Arabic tribes and Sasani. With the defeating of Sasani, the Arabs in the first time attacked to Iran and they began to apply an explicit counter-period. With the beginning of Muslim's conquest, their struggle towards this state was transformed to struggle of Muslim Arabs. Thus, this war has a special place the history of Islam.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :