Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiiliğin şampiyonu olarak hüsrev perviz? edinburgh kraliyet müzesindeki erken dönem safevi minyatür tasvirine yakından bir bakış

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Edinburgh Kraliyet Müzesi'ndeki Safevî dönemi minyatürünün analizi ile ilgili makalede, söz konusu minyatürde yer alan sembolik ifadelerin yorumu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Eserin taşıdığı öne sürülen sembolizmden çıkarımlarda bulunularak Safevî iktidarı ve Şii inanç doktrinleri ile ilgili ifa-delere yer verilmiştir. Bu bağlamda Şiiliği benimsemiş olan Safevî liderlerin sahip oldukları konumla ve sanat eserlerine dahi aksettirmekte beis görme-dikleri temayülleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Mesaj nite-liği taşıyan metaforların kullanımında Safevî liderlerin, İslamiyet öncesi dö-nemin kahramanlarını ve bilhassa Zerdüştlüğün önemli temsilcisi Hüsrev Perviz'i bir model addetmeleri bahsi elzem hususlardandır.

Özet İngilizce :

In the article which is about an analysis of a miniature from Safavid period in the Royal Museum of Edinburgh, it has been attempted to make comment symbolic statements of the mentioned miniature. With some im-plications from symbolism of the work of art, it has been used some state-ments about Safavid power and Shiite belief doctrines. In this context, it has been made evaluations about Shiite Safavid leaders' positions and their tendancies that they thought nothing wrong to reflect in their works of art. Using metaphors with messages, Safavid leaders taking as a model some heroes from pre-Islamic period and especially Khusrau Parviz who is important representative of Zoroastrianism are subjects which necessary to mention

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :