Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reflections on some basic problems of philosophy of religion

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi ABD1, OMÜ İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi ABD2
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

When philosophy of religion tries to be scientific, full rational, and uni-versal, it aims to reach a point where it would annihilate itself. When reli-gions reminds philosophy of religion that the reality surrounding us re-quires different mode of thinking, they remind it also that it will remain a mere philosophical endeavor forever, and not be able to transform itself to full rational, scientific, and universal knowledge.

Özet İngilizce :

Bu makalenin temel iddiası şudur: din felsefesi, bilimsel, tümüyle rasyonel ve evrensel olmaya çalıştıkça, kendi sonunu getiren bir noktaya erişmeye çalışmış olacaktır. Dinler, din felsefesine bizi çevreleyen gerçekliğin farklı bir düşünme tarzını gerektirdiğini hatırlattıkça, ona sadece bir felsefi çaba olarak kalacağını ve salt rasyonel, bilimsel ve evrensel bilgi haline geleme-yeceğini de hatırlatmış olmaktadırlar.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :