Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

V-diyagramları kullanımının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen deneylerindeki başarılarına etkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersindeki deneylerde V-diyagramları kullanılmasının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin başarıları üzerine etkilerini incelemektir. Bu çalışma, amaçlı örneklem ile Manisa merkez ve Kırkağaç ilçesinden seçilen toplam altı okuldan 393 ilköğretim altıncı sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ön test-son test yarı deneysel araştırma grup modeli kullanılmıştır. Çalışmada konularla ile ilgili olarak geliştirilen iki adet başarı testi (Sistemler ve Elektrik başarı testleri) kullanılmıştır. Testlerden elde edilen veriler, betimsel istatistik ve tekrarlı-ANOVA testi kullanılarak analiz edilip değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim altıncı sınıf deneylerinde, deneysel grup okullarında kullanılan V-diyagramlarının, öğrenci başarısını arttırdığı ve deney grubunun kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları bulunmuştur (sistemler başarı testinde: F1,331=66,36, p<0,05; ve elektrik başarı testinde: F1,331=4,900, p<0,05).

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the effect of Vee-Diagrams on sixth grade primary school students’ achievement in science experiments. This study has been conducted in six different primary schools with 393 sixth grade primary school students from the city of Manisa and the district of Kırkağaç by purposive sampling method. A pre-test, post-test and quasi-experimental design have been used in the study. The two instruments (“System” and “Electricity” achievement tests) have been developed to be used in the study. The data obtained in this study have been analyzed and evaluated using analysis of variance (Repeated-ANOVA) and descriptive statistical methods. According to the analyzed results, it has been concluded that using Vee-diagrams in science experiments is more effective than traditional methods on sixth grade students’ achievements in primary schools (for system achievement test: F1,331=66,364, p<0,05; and for electricity achievement test: F1,331=4,900, p<0,05) .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :