Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmenlerinin yenilenen türkçe öğretim programlarının ölçme- değerlendirme anlayışı hakkındaki düşünceleri

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programının ölçme - değerlendirme anlayışı hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Araştırma, 2006–2007 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde, Artvin ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan yirmi Türkçe öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak rastgele seçilen iki Türkçe öğretmeniyle yeni ölçme değerlendirme anlayışı hakkında yirmi dakikalık yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeden elde edilen verilerden yararlanarak altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu geliştirilmiştir. Geliştirilen bu mülakat formuyla yirmi öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin yeni ölçme – değerlendirme anlayışı hakkında olumlu bakış açısına sahip olduğu belirlenmiştir. Fakat öğretmenlerin, ölçme değerlendirme anlayışı hakkında bilgilerinin olmaması, zamanın yeterli olmaması, maliyetin yüksek olması gibi nedenlerden dolayı etkili bir şekilde ölçme- değerlendirme aktiviteleri yapamadıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims at finding out the opinions of Turkish teachers about measurementassessment approach on renewed Turkish Education Programmes. This research was carried out in 2007 fall semester with 20 primary school teachers of Turkish in Artvin city center. In this research, qualitative research methodology has been used. Firstly, a 20-minute interview on new measurement–assessment approach has been applied to two randomly selected Turkish teachers. According to data that were collected from the interviews, a semi-structured interview form has been developed. This interview form has been implemented on 20 teachers of Turkish. The results of study have revealed that teachers of Turkish have positive perceptions about the new measurement–assessment approach. However, the study has revealed that teachers do not apply any new measurement–assessment activities efficiently because of the high cost, insufficient time, insufficient knowledge.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :