Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Orkestra ve yönetimi dersinde orkestra yönetme becerilerine ilişkin etkinliklerin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları "Orkestra ve Yönetimi" dersinde Orkestrayı ve Okullarda Oluşturulabilir Çalgı Toplulukları 'Yönetme Becerileri'ne ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerini saptayıp değerlendirmektir. Araştırmanın yürütülmesinde bütüncül bir yaklaşımla nitel ve nicel betimsel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır. Araştırma probleminin çözümü için gereken veriler, literatür taraması, anket ve yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları'ndaki "Orkestra ve Yönetimi" dersi öğretim elemanları ve bu dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları'nda 2006-2007 eğitim-öğretim yılında görev yapıp "Orkestra ve Yönetimi" dersini yürütmekte ve daha önceden yürütmüş olan öğretim elemanlarından ve bu dersi almış olan son sınıf öğrencilerinden oluşturulan örneklem üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen veriler farklı değişkenler açısından karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan çözümlemeler sonucunda, dersi yürüten öğretim elemanlarının yönetme becerileriyle ilgili etkinliklere oldukça az yer verdikleri ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the research is to find out and evaluate the opinions of the lecturers and students regarding the "conducting skills" for the orchestra and possible instrument ensembles in the schools fort he course of "Orchestra and Conducting" in the music education branches of the education faculties. The method of the research is descriptive research with quantitative and qualitative dimensions that are based on an eclectic approach. The data which is needed for the analysis of the research problem is gathered by literature survey ,questionnaires, and constructed interview. The population of the research is the students and lecturers of "Orchestra and Conducting" courses in Music Education Branches of Fine Arts Education Departments in Education Faculties of the universities in Turkey. The sample of the research is composed of the lecturers who taught "Orchestra and Conducting" courses in 2006-2007 academic year and who taught these courses in the previous years, and last year students who attended this courses in Music Education Branches of Education Faculties. The data gathered from this study are compared and evaluated according to different variables. The analysis within this research find that the lecturers devote too less time for activities of conducting techniques and skills.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :