Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okullarda farklılıkların örgütsel doğurguları: bir örnekolay incelemesi

Yazar kurumları :
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı; liselerde çalışanlarla ilgili farklılıkların okullar için yarattığı doğurgulara (olumlu ve olumsuz sonuçlar) ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırma verilerinin toplanmasında nitel bir yöntem olan vak'a (örnekolay) incelemesi kullanılmıştır. Bunun için çalışmada konuyla ilgili okullarda yaşanan başarı ya da sorun hikâyeleri ile ilgili yönetici, öğretmen ve denetmenlerle görüşmeler yapılmış ve soruşturma dokümanları incelenmiştir. Çalışmada çalışanlara ait farklılıkların okullarda hem entelektüel gelişim, hem de okuldaki bazı sorunlara pratik çözümler getirme açısından önemli avantajlar sunduğu, ancak bunun yanında kimi sorunlara da neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The general purpose of this research was to determine the views of teachers and administrators concerning the consequences arising from the diversity related to the employees at high schools. In data collection of the survey model research, case study a method of qualitative research was used. For this, in the study; administrators, teachers and supervisors were interviewed about experienced problems or success stories in the schools related to the issue and investigation documents were examined. In the study, it was precipitated that the differences pertaining to employees offered advantages in terms of bringing some practical solutions to both problems at schools and problems concerning intellectual development, but it was also understood they caused some problems.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :