Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen 5- 6 yaş çocukların üstdil becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü1, Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden ve etmeyen 5–6 yaş çocuklarının üstdil becerilerini, yaş, cinsiyet ve okulöncesi eğitim kurumlarına devam edipetmeme değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden ve etmeyen 5–6 yaş grubu toplam 64 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, üstdil beceri işlemleri kullanılmış ve elde edilen veriler, t testiyle analiz edilmiştir. Çalışmada, CSA ve SHA işlemlerinde 6 yaş çocuklarının 5 yaş çocuklarına göre daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Kız çocuklarının SHA işlemine ilişkin becerilerinin erkek çocuklarına göre daha gelişmiş oldukları görülmüştür. CSA, SHA, BSB ve SSB işlemlerinde, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların lehine bir sonuç elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to examine the metalinguistic skills of 5 and 6 year-old children who attend preschool education and who do not in terms of age, sex and whether they go to preschool or not. The research was conducted on 64 children belonging to 5-6 year-old group attending preschool education and those not going to preschool. In the research, metalinguistic skill procedures were used. The data obtained were analyzed by ttest. According to the research, it has been observed that 6-year-old children are more successful than 5-year-olds on CSA and SHA tasks. It is seen that girls' skills on SHA tasks are more developed than boys'. At the end of SWS, SWP, FWB and FWE tasks, a result was gained in favour of children who attend preschool education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :