Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü1, Terakki Vakfı Okulları2
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları bazı değiskenler (cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, lise türü, sınıf tekrar etme) açısından incelenmistir. Arastırma iliskisel tarama modelindedir. Çalısma grubu, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde okumakta olan 651 öğrenciden olusmaktadır. Çalısma grubu bu fakültede bulunan bölümlerdeki 1. ve 4. sınıflardan tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmistir. Arastırmada veri toplama aracı olarak, Pomeroy (1993) tarafından gelistirilen ve Deryakulu ve Bıkmaz (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bilimsel Epistemolojik Đnançlar Ölçeği” kullanılmıstır. Verilerin çözümlenmesinde bilimsel epistemolojik inanç düzeylerinin belirlenmesi için standart sapma değerleri kullanılmıstır. Arastırmada verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıstır.

Özet İngilizce :

In this research, university students’ epistemological beliefs were studied according to some variables (sex, department, class level, high school type, repeating a grade level). Research is in correlative survey model. The The study includes a sample of 651 university students from the Technical Education Faculty in Marmara University. During the sampling procedure, freshmen and senior students in this faculty were chosen by random sampling method. “Scientific Epistemological Beliefs Survey” developed by Pomeroy (1993) and adapted in Turkish by Deryakulu and Bıkmaz (2003) was used to collect data. In order to determine the scientific epistemological belief level, standart deviation was used. In the research, to analyze the data, Mann Whitney U and Kruskal-Wallis tests were applied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :