Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisans düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Nitel araştırma metod ve prosedürleri kullanılarak yürütülen bu araştırmada üniversite öğrencilerinin bakış açısına göre lisans düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde görülen sorunlar incelenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde yöntem olarak amaçlı bir örneklem seçimi, araştırma verilerinin elde edilmesinde ise yarı yapılandırılmış bir görüşme protokolü kullanılmıştır. Katılımcıların cevapları teyp kasedine kaydedilerek kelimesi kelimesine transkriptleri çıkarılmıştır. Araştırma verileri, verilerdeki gizli temasları belirlemede etkili olan endüktif betimsel analiz ve sürekli karşılaştırma yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucu, sosyal bilgiler eğitiminde görülen sorunlar (1) öğretim elemanları ve öğrenciler, (2) öğrenme ortamı ve kaynaklara erişim, (3) eğitim sistemi ve politikası, ve (4) sosyal bilgiler eğitimi programının planlanması ve uygulanması ile ilgili olmak üzere dört temel kategoride ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgiler eğitiminin iyileştirilmesi ve sorunların çözümü için araştırma bulgularına dayalı tartışma ve öneriler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This study evaluates the problems and constraints confronting the social studies education at tertiary level from the perspectives of university students via qualitative research methods and procedures. A purposeful sampling procedure was used to identify and select participants for the study, and a semi-structured interview protocol was employed to gather research data. Participants’ responses were tape-recorded and transcribed verbatim. As a result of the analysis of the interview transcripts through the method of inductive qualitative data analysis, problems in social studies education have been classified as (1) academics and students, (2) learning environment, instructional material and access to resources, (3) educational system and policy, and (4) social studies curriculum planning, development and implementation. How the problems facing social studies education can be handled and how the field can be improved are discussed on the basis of research findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :