Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim fen ve teknoloji dersi genetik ünitesinde öğretmen bilgilerinin “didaktiksel dönüşüm teorisi” yaklaşımıyla değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği1
Görüntülenme :
287
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim 8. sınıf seviyesinde didaktik sistem içinde "öğretmen ve bilgi" üzerine yoğunlaşarak genetik öğretiminin içeriğini belirlemeyi amaçlamaktadır.Bu durum tespit çalışmasında iki farklı öğretmen çalışma grubunu oluşturmaktadır. Durum çalışmalarında önemli yer tutan veri kaynaklarından gözlem, görüşme ve doküman inceleme kullanılmış olup nitel veri analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; OKS sınavında başarı oranı yüksek olan okulda görev yapan öğretmenin genetik ile ilgili olan ders içeriğinin oluşturulmasında OKS sınavının etkisinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan OKS sınavı başarı oranı düşük olan okulda çalışan öğretmenin genetik ile ilgili derslerinin içeriğinin oluşturulmasında ders programlarının etkisinin daha fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Özet İngilizce :

Didactic transposition is involved with the processes that go to the definition of knowledge to be taught at a certain period. Therefore, it is in the form of historical, epistemological and sociological study of knowledge and it investigates the activities that realize the transposition of scientific knowledge to the form of learned knowledge by learner. This Didactic Transposition was described as "the whole transpositions that a knowledge undergo till it becomes a learned knowledge" by Chevallard (1985). This investigation aims to define the content of teaching genetics at the level of 8th class in primary education by focusing on 'teacher and knowledge' within didactic system. In another words, it aims to understand the role of teachers and curricula in composing of genetics teaching at the level of primary education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :